คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 เท่า
แชร์หน้านี้

เตรียมการล่วงหน้า เพื่อป้องกันผลกระทบจากอุบัติเหตุ ที่อาจส่งผลกระทบในเรื่องการเงินของคุณและครอบครัว

 

          อุบัติเหตุมักเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ไว้เลือกสถานที่ สร้างความเสียหายให้กับสุขภาพ ร่างกาย ทรัพย์สิน หรือแม้กระทั่งชีวิต ซึ่งในแต่ละปีจะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมากมาย สูงสุดจนติดอันดับที่ 3 ของสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยในปัจจุบัน

 

          ดังนั้น เพื่อให้หมดความกังวลในเรื่องตามๆ ด้วยความคุ้มครองชีวิตจากอุบัติเหตุทุกประเภท เป็นหลักประกันให้คุณและครอบครัว สามารถแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุตลอด 24 ชั่วโมง ทั่วโลก ด้วยความคุ้มครองดังนี้

 

          1. คุ้มครองการเสียชีวิตด้วยอุบัติเหตุ 500,000 บาท

          2. คุ้มครองการสูญเสียอวัยวะ หรือทุพพลภาพสูงสุดถึง 500,000 บาท

          3. เพิ่มความคุ้มครองการสูญเสียชีวิตจากอุบัติเหตุในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์(เช่น วันสงกรานต์ , วันปีใหม่ , วันเข้าพรรษา และวันอื่น ๆ อีก 13 วัน)  สูงสุด 500,000 บาท (รวมเป็น 1,000,000 บาท)

          4. เพิ่มความคุ้มครอง การสูญเสียชีวิตจากการขับขี่ หรือโดยสารรถจักรยานยนต์  เป็น  500,000 บาท

          5. กรณีเกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะเล็ก เช่น หกล้ม , มีดบาด หรือใหญ่ถึงขั้นต้องนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล ก็สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่เกิน ที่กำหนดไว้ (35,000 บาทถึง 100,000 บาท ตามขั้นอาชีพและแผนประกัน) ต่ออุบัติเหตุ 1 ครั้ง ไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยไม่ต้องสำรองเงินจ่าย กับโครงพยาบาลคู่สัญญากว่า 200 แห่งทั่วประเทศ

 


หากมีความต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมที่สูงขึ้น หรือต้องการความคุ้มครองอย่างอื่นเพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 

โทร             : 094-5426619

E-mail         : konpakanpai@gmail.com

Line ID        : konpakanpai

Facebook     : www.facebook.com/konpakanpai

Website       : www.konpakanpai.com/webpage/insure/pa/ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล.html

ใบอนุญาตตัวแทนประกันชีวิตเลขที่ 4901052918

รูปภาพสินค้า

รูปภาพของ คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 เท่า

รายระเอียดการติดต่อผู้ประกาศ

คุ้มครองอุบัติเหตุ 24 ชั่วโมง ทั่วโลก เพิ่มความคุ้มครองอุบัติเหตุ 2 เท่า

กลุ่มประกาศ : ประกาศอื่นๆ

ผู้ประสานงาน : คนประกันภัย จังหวัด : พระนครศรีอยุธยา ราคา :0 2017-04-16 17:51:00

>