โปรแกรมคำนวณวิธีการจัดเรียงสินค้า Container Management Enterprise
แชร์หน้านี้

โปรแกรมคำนวณวิธีการจัดเรียงสินค้า Container Management Enterprise
 
Container Management Enterprise (โปรแกรมจัดเรียงตู้คอนเทนเนอร์): โปรแกรม Container Management Enterprise เป็น โปรแกรมคํานวณตู้คอนเทนเนอร์หรือตู้ขนส่งสินค้า ที่ใช้คำนวณการจัดเรียงสินค้าหลากหลายรูปแบบ เช่น กล่อง พาเลท ทรงกระบอก หรือ UnitLoad ใส่ตู้คอนเทนเนอร์ หลายรูปแบบ เช่น ตู้ขนส่ง ทางทะเลหรือตู้ขนส่งทางอากาศ เพื่อหาวิธีการจัดเรียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อหาวิธีการจัดเรียงให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โปรแกรมมาพร้อมกับความสามารถและตัวเลือกในการคำนวณที่หลากหลาย เช่น
1. จัดเรียงตามลำดับสินค้า (Sequence) หรือตามความลึก (First In Last Out)
2. ไม่จำกัดจำนวนคอนเทนเนอร์ต่อการคำนวณ
3. รองรับสินค้าได้หลายขนาดต่อการคำนวณ (ไม่เกิน 150 ขนาด)
4. คำนวณพร้อมราคาสินค้า ทำให้ทราบมูลค่าของสินค้าได้ทันที
5. รองรับสินค้า 4 รูปแบบ (Carton / Pallet / Cyliner / Unitload)
6. รองรับคอนเทนเนอร์ 4 ชนิด (Sea Container / Air Cotainer / Flat pallet / Pallet Box)
7. รองรับคอนเทนเนอร์ 5 รูปทรง
8. สามารถกำหนดพื้นที่ห้ามใช้งานในคอนเทนเนอร์ เช่น มุมของตู้ หรือ พื้นที่สำหรับอากาศไหลเวียน
9. บันทึกการเรียงสินค้าบนพาเลทเป็นสินค้าชนิด UnitLoad (สำหรับการคำนวณแบบ 2-stages Loading)
10. สนับสนุนการเรียงแบบ Interlock
11. คงที่ผลลัพธ์และจัดเรียงเพิ่มเข้าไป Freeze Loading
12. คำนวณได้หลากหลายประเภทสินค้าพร้อมๆ กัน
13. คำนวณแบบแบนราบ
14. แสดงภาพการจัดเรียงแบบ 3 มิติ (หมุนได้ 360 องศา)
15. แสดงกราฟการกระจายน้ำหนักบนคอนเทนเนอร์
16. จัดเรียงด้วยตัวเอง (Drag and Drop)
17. แก้ไขการจัดเรียงภายในคอนเทนเนอร์ได้
18. จัดเรียงแบบ FILO (First In Last Out)
19. ตัวเลือกการจัดเรียงแนวตั้ง (Stack Loading Rule)
20. ตัวเลือกการคำนวณแบบแน่นพิเศษ (Ultimate Mode)
21. สนับสนุนระบบเครือข่าย (สำหรับรุ่น Network)
22. ค้นหาจำนวนชุดสูงสุด (Find Maximum Quantity of set to Full Container)
23. ค้นหาจำนวนสูงสุดที่เรียงได้เต็มคอนเทนเนอร์ (Find Maximum Quantity to Full Container)
24. ออกแบบกล่องจากสินค้า
25. มีระบบเลือกคอนเทนเนอร์ที่ดีที่สุด
________________________________________
 
รองรับตู้คอนเทนเนอร์ ได้ 5 รูปทรง

ออกแบบการจัดเรียงภายใน Carton Designer (ออกแบบกล่องจากการเรียงสินค้า) 
1. ผู้ใช้สามารถออกแบบหาขนาดกล่องสินค้าจากขนาดสินค้าเพียงชิ้นเดียว
2. ผู้ใช้สามารถกำหนด ขนาด และ น้ำหนัก ของสินค้า ได้เอง
3. ผู้ใช้สามารถกำหนด จำนวนของสินค้าต่อกล่อง และ รูปแบบการเรียงสินค้า
4. ผู้ใช้สามารถกำหนด วิธีการหมุนของสินค้าได้ 6 แบบ เพื่อเลือกวิธีการที่ดีที่สุด
5. ผู้ใช้สามารถกำหนด ความหนาของกระดาษที่ใช้ทำกล่อง เพื่อใช้ในการคำนวณหาขนาดกล่องโดยรวม
6. ผู้ใช้สามารถกำหนด น้ำหนักหีบห่อ เพื่อใช้คำนวณหาน้ำหนักสุทธิของกล่อง
7. ผู้ใช้สามารถกำหนด Partitions (วัสดุที่คั่นระหว่างสินค้าภายในกล่อง) ทั้ง Internal Partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับสินค้า) และ External Partitions (คั่นระหว่างสินค้ากับกล่อง)
8. ผู้ใช้สามารถบันทึกรูปภาพการออกแบบเป็นแฟ้มรูปภาพ
9. ผู้ใช้สามารถทำสำเนาข้อมูลแบบได้มายัง Cargo Database เพื่อใช้ในการคำนวณหาวิธีการจัดเรียงสินค้าต่อไปได้.
________________________________________
 
สนใจติดต่อ
พงษ์ศักดิ์
โทร. 025016300
pongsak@materialworld.co.th

รูปภาพสินค้า

รูปภาพของ โปรแกรมคำนวณวิธีการจัดเรียงสินค้า Container Management Enterprise

รายระเอียดการติดต่อผู้ประกาศ

โปรแกรมคำนวณวิธีการจัดเรียงสินค้า Container Management Enterprise

กลุ่มประกาศ : Computer

ผู้ประสานงาน : PONGSAK จังหวัด : นนทบุรี ราคา :30000 2016-06-09 15:32:22

>