รับตรวจระบบ ISO / รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO
แชร์หน้านี้

รับตรวจระบบ ISO /  รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

  - ISO 9001:2008                

  - ISO 14001:2004

  - ISO 27001:2005

  - OHSAS 18001:2007   

  - CODEX  GMP

  - HACCP

รับรองสถานภาพโดย

United Kingdom Accreditation Service (UKAS)

ACS Registrars เป็นผู้ให้การรับรองระบบมาตรฐาน ISO (Certification Body (CB) / Registrar ) 
ชั้นนำในระดับสากลที่ซึ่งได้รับการยอมรับจากนานาประเทศ 

ACS Registrars ให้การบริการงานตรวจประเมินที่เป็นมืออาชีพ ให้การตรวจประเมินที่ไม่เน้นการจับผิด เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าสูงสุด 
ในการตรวจประเมินและให้การรับรองระบบมาตรฐานISO ภายใต้การรองรับจากประเทศชั้นนำทั่วโลก 

ACS Registrars บริการฝึกอบรมหลักสูตร In house training เกี่ยวกับระบบคุณภาพมาตรฐานต่าง ๆ 

ISO,มาตรฐานสากล,มาตรฐานอุตสาหกรรม,UKAS,ISO9001,14001,OHSAS 
บริการตรวจประเมินและออกใบรับรองมาตรฐาน 

ระบบ ISO ให้อะไรกับองค์กร ?

1.ลดปริมาณของเสียและเพิ่มผลกำไร

2.หน่วยงานในองค์กรมีการทำงานอย่างมีระบบ

3.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในผลิตภัณฑ์ / บริการ

4.มีระบบบริหารคุณภาพที่ดี และมีการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

 

 ACS REGISTRARS LTD.

88 ม.9 ชั้น 17/1 อาคาร เอ.พี. นครินทร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา 
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 

ติดต่อ คุณ ฉัตราภรณ์  นนท์ใจงาม  Tel. 0-2748-6761-2 ต่อ  23

E-mail: mkt004_acs@hotmail.com

Web site: www.acsregistrars-thai.com 

รูปภาพสินค้า

รูปภาพของ รับตรวจระบบ ISO /  รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

รายระเอียดการติดต่อผู้ประกาศ

รับตรวจระบบ ISO /  รับรองมาตรฐานคุณภาพ ISO

กลุ่มประกาศ : อุตสาหกรรมอื่นๆ

ผู้ประสานงาน : คุณ ฉัตราภรณ์ นนท์ใจงาม จังหวัด : กรุงเทพมหานคร ราคา :0 2015-08-13 13:30:00

>