หลวงพ่อชุบ ปญญาวุโธ วัดวังกระแจะ รุ่นบูชาครู 56

หลวงพ่อชุบ วัดวังกระแจะ รุ่นบูชาครู56

(เหรียญเงิน) อ.ไทรโยค  จ.กาญจนบุรี

รายระเอียดการติดต่อผู้ประกาศ

รูปพระเครื่องหลวงพ่อชุบ  ปญญาวุโธ วัดวังกระแจะ รุ่นบูชาครู 56
>